Pomoc neklientům

NOVINKA - nově pomáháme i klientům bez povinnosti sjednat si naši paušální roční službu.

Pomůžeme a zastoupíme Vás při:

Specifikace nadstandartní služeb:

Dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče myslíme takzvané vybodování, kdy se seznámíme se spisy přestupků, na základě kterých jste dosáhli vybodování. Zaměříme se na jejich přezkum v rovině důkazové a procesní, kdy zjištěná pochybení napadneme u patřičného správního orgánu. Tento postup již v minulosti u více jak poloviny zájemců zvrátil již platné vybodování odmazáním námi napadených bodových záznamů.

Riziko zákazu řízení či odebrání řidičského průkazu představují přestupky, jejichž spácháním či opakovaným spácháním hrozí zákaz řízení a nebo přestupky, jimiž se řidič vyboduje. V těchto případech máme dvě hladiny příplatků, a to pro zákazy činnosti dle platných sazeb do 6 měsíců a nad 6 měsíců.

Zvlášť závažným přestupkem rozumíme přestupek spáchaný v souvislosti s požitím alkoholu či návykové látky nebo spáchaný pod jejím vlivem. Dále přestupek spočívající v odmítnutí dechové či krevní zkoušky, spáchání jakéhokoli přestupku, jenž měl za následek nebo byl spáchán v souvislosti s dopravní nehodou nebo jde o způsobení dopravní nehody samotné.

Staršími přestupky myslíme přestupky bodové, jejímiž případnými bodovými zápisy se nedostanete do rizika vybodování a takové přestupky, za které nehrozí sankce zákazu činnosti. Tato nabídka je vhodná pro ty, kterým nehrozí bezprostředně vybodování, ale chtějí předejít dalšímu připsání bodů.

 

Zajistíme Vám komplexní právní přezkoumání přestupků a zastoupení před správními orgány advokátní kanceláří v plném rozsahu bez Vaší přítomnosti.

V případě Vašeho zájmu nám zašlete sken poslední písemnosti od správního orgánu (magistrátu nebo městského úřadu) na info@obhajobaridice.cz a připojte Váš telefon. Obratem necháme Váš případ posoudit naším právním oddělením a do 24 hodin se s Vámi telefonicky spojíme s nabídkou řešení.

Ceny našeho zastupování u rizik zákazů se pohybují od Kč 10.000,-

více informací o zastupování získáte na emailu info@zakazrizeni.cz a na tel. 776 554 445